Avraham's Club - Probably The Best Avraham In The World.

Skogar för framtiden

Sverige är känt för sin stora natur och rika fauna. Vi har i Sverige väldigt mycket skog som många länder är avundsjuka på vilket kan i sin tur beskrivas som ett arv som vi fått av våra förfäder och det är nu vår tur att förvalta det på bästa möjliga sätt och inte exploatera det. Därför är det bra att man tar hand om skogen för att på det sättet få en gallring i Stockholm som ger resultat samtidigt som man tar hand om skogen. Detta sätt att jobba på är väldigt bra just för att man inte har vad som krävs för att förstöra skogen, utan ta hand om den.